logo
Menu przedmiotowe
Maj膮tek

Przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 pa藕dziernika 1998r. Przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮 (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z p贸藕n. zm).

Stosownie do przepisu art. 60, w zw. z art. 19 ust. 5 w/w ustawy mienie Urz臋du Pracy z dniem 1 stycznia 2000r. sta艂o si臋 z mocy prawa mieniem Starostwa Powiatowego w Mi臋dzychodzie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Zarz膮du Powiatu z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwa艂a Zarz膮du Powiatu z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie
przekazania uprawnienia do zaci膮gania zobowi膮za艅Na podstawie 搂 3 ust. 3 uchwa艂y Rady Powiatu Mi臋dzychodzkiego Nr XXVIII/203/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mi臋dzychodzkiego na lata 2013-2031Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:

 

搂 1. 1. Upowa偶nia si臋 dyrektor贸w jednostek bud偶etowych podleg艂ych Powiatowi Mi臋dzychodzkiemu do zaci膮gania zobowi膮za艅 z tytu艂u um贸w, kt贸rych realizacja w roku bud偶etowym i latach nast臋pnych jest niezb臋dna dla zapewnienia ci膮g艂o艣ci dzia艂ania Powiatu i z kt贸rych wynikaj膮ce p艂atno艣ci wykraczaj膮 poza rok bud偶etowy.

 

2. Upowa偶nia si臋 dyrektor贸w jednostek bud偶etowych podleg艂ych Powiatowi Mi臋dzychodzkiemu do zaci膮gania zobowi膮za艅 zwi膮zanych z realizacj膮 przedsi臋wzi臋膰 okre艣lonych za艂膮cznikiem nr 2 do uchwa艂y Rady Powiatu Mi臋dzychodzkiego Nr XXVIII/203/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mi臋dzychodzkiego na lata 2013-2031.

 

搂 2. Upowa偶nienie, o kt贸rym mowa w 搂 1 dotyczy:

 

1) Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 1 w Mi臋dzychodzie,

2) Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 w Mi臋dzychodzie,

3) Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 3 w Mi臋dzychodzie,

4) Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 w Sierakowie,

5) Dyrektora Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Mi臋dzychodzie,

6) Dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Mi臋dzychodzie,

7) Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mi臋dzychodzie,

8) Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w 艁臋偶eczkach,

9) Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej Pi艂ka-Zamy艣lin

10) Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,

11) Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mi臋dzychodzie,

12) Starost臋 Mi臋dzychodzkiego搂 2. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.


搂 3. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Cz艂onkowie:

1. J臋drzej Schubert

2. Zbigniew Spycha艂a

3. Henryk Piechowiak

4. Antoni Taczanowski


 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3817121