logo
Fundusze Strukturalne EFS » PO KL » Post臋p realizacji projekt贸w
Rok 2010

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie w okresie od 1 stycznia聽do 31 grudnia 2010 r. realizowa艂 projekt

wsp贸艂finansowany z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Poddzia艂ania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki

G艂贸wnym celem projektu by艂o podniesienie poziomu aktywno艣ci zawodowej w艣r贸d bezrobotnych, a zw艂aszcza w艣r贸d kobiet oraz podwy偶szenie lub zdobycie kwalifikacji umo偶liwiaj膮cych aktywno艣膰 zawodow膮.
Zgodnie z za艂o偶eniami Priorytetu VI PO KL dzia艂ania realizowane w ramach projektu by艂y skierowane do bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urz臋dzie, w szczeg贸lno艣ci do:

 • bezrobotnych do 25 roku 偶ycia;
 • bezrobotnych powy偶ej 45 roku 偶ycia;
 • d艂ugotrwale bezrobotnych;
 • bezrobotnych niepe艂nosprawnych;
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez do艣wiadczenia zawodowego lub bez wykszta艂cenia 艣redniego;
 • bezrobotnych samotnie wychowuj膮cych co najmniej jedno dziecko do 18 roku 偶ycia

Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie w roku 2010 obj膮艂 wsparciem 187 os贸b, w tym 147 kobiet. Z czego:

  • 132 osoby, w tym 108 kobiet zosta艂y skierowane na sta偶
  • 55 os贸b, w tym 39 kobiet uczestniczy艂o w szkoleniach grupowych
  • 26 os贸b (w tym 11 kobiet) uczestnicz膮cych w szkoleniach otrzyma艂o dotacje na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • Osoby obj臋te wsparciem w szczeg贸lno艣ci nale偶a艂y do grupy os贸b:
  • w wieku poni偶ej 25 roku 偶ycia - 96 os贸b, w tym 72 kobiety
  • d艂ugotrwale bezrobotnych - 37 os贸b, w tym 32 kobiety
  • w wieku powy偶ej 45 roku 偶ycia - 23 osoby, w tym 19 kobiet
  • niepe艂nosprawnych - 5 os贸b, w tym 4 kobiety
  • bez kwalifikacji zawodowych - 13 os贸b, w tym 9 kobiet
  • samotnie wychowuj膮cych co najmniej jedno dziecko do 18 roku 偶ycia - 6 os贸b (6 kobiet)
 • Opr贸cz 187 nowych os贸b udzia艂 w projekcie kontynuowa艂o 26 os贸b (w tym 23 kobiety), kt贸re rozpocz臋艂y sta偶 w 2009 roku.
 • Udzia艂 w projekcie w 2010 roku zako艅czy艂o 161 os贸b, w tym 126 kobiet
 • 5 os贸b, w tym 3 kobiety przerwa艂y udzia艂 w projekcie
 • Na koniec 2010 roku udzia艂 w projekcie kontynuuje 47 os贸b, w tym 43 kobiety
 • W ramach projektu zosta艂o przeprowadzone badanie ewaluacyjne projektu, celem oceny jako艣ci projektu TW脫J WYB脫R TW脫J SUKCES oraz wp艂ywu podejmowanych w ramach projektu dzia艂a艅 na podniesienie poziomu aktywno艣ci zawodowej oraz zdolno艣ci do zatrudnienia uczestnik贸w projektu. Badanie zosta艂o sfinansowane ze 艣rodk贸w w艂asnych urz臋du i uj臋te w projekcie, jako wk艂ad w艂asny projektodawcy.
 • Na realizacj臋 projektu w 2010 roku wydatkowano og贸艂em 1.247.848,73z艂. W tym:

Sta偶e: 聽662.050,46z艂
Dotacje: 聽477.400,00z艂
Szkolenia: 聽92.953,07z艂
Badanie ewaluacyjne: 聽15.445,20z艂

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3821506